WANDELING

Wandelen

Klompenpaden; Wandelen over het boerenland.

SIOS Sports is een voorstander om te bewegen in de buitenlucht en probeert middels verschillende activiteiten u te motiveren en stimuleren om deel te nemen aan verschillende activiteiten.

 

Voordelen bewegen in de buitenlucht:

 

Bewegen in de buitenlucht heeft een sterk positief effect op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Lichaamsbeweging in de natuur leidt tot meer energie en positieve betrokkenheid.

Niet alleen een betere mentale gezondheid is het gevolg van buiten bewegen, maar men beleeft meestal veel plezier aan bewegen en oefeningen en in de buitenlucht. Hierdoor houdt men het langer vol om in beweging te blijven en groeit “de zin in bewegen”.

 

SIOS Sports zal verschillende wandelingen gaan begeleiden en organiseren zoals: “Het klompenpad”

 

 

Wat zijn Klompenpaden?

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen.

Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

 

Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het landschap hersteld. Daarnaast is de combinatie natuur en cultuurhistorie interessant voor wandelaars. Bij het ontwikkelen van een klompenpad werken we vanaf het begin samen met vrijwilligers, grondeigenaren en andere partijen uit de streek om het gebied een extra kwaliteitsimpuls te geven.

Klompenpaden halen historische wegstructuren uit de anonimiteit, waar mogelijk worden deze hersteld en een nieuwe functie gegeven. Cultuurhistorische informatie wordt ontsloten voor een breder publiek, de route en aanliggende erven worden landschappelijk versterkt door herstel en aanleg van streekeigen landschapselementen, de leefbaarheid wordt vergroot en de economie van de streek versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer.

 

 

Ook zin om te wandelen? Schrijf je in !

 
 
 

SIOSsports.nl

Sjoerd de Wijk

06 29005119

info@siossports.nl

 

K.v.K: 65225252

BTW: NL169853305B01

WEBSITE: STUDIOYARA.NL

Intake formulier